DOANH NGHIỆP TN NHÓM MUA CÀ MAU

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 72A/115, đường Huỳnh Thúc Kháng, khóm 8, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 0939 669868
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trần Bé Thêu