DOANH NGHIỆP TN BÍCH HÀ GAME

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khóm 2, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 0919 910827
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trịnh Bích Hà