CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỐNG NHẤT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 146A, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại : 07803615555
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thanh Phong